vision logo orter mobil
Behandling Vision HVB

Vägen till ett fungerande liv

När en elev kommer till oss ges han eller hon först tid att landa. Därefter påbörjas utredningen och vi tar fram en individuell genomförandeplan (enligt BBIC). Tillsammans med eleven sätter vi upp slutmål för behandlingen och är tydliga med vilka prestationer som krävs för att nå dit.

I den grundläggande behandlingen ingår alltid samtal med både psykolog och samtalsterapeut. De kompletteras vid behov med gruppsamtal, ADL, tolvstegsprogram, MRT (Moral Reconation Therapy), KBT, Krimprogram, social färdighetsträning, deltagande i RePulse, arbete med det sociala nätverket, skolgång eller praktik.

Utredning och behandling

Kognitiva metoder

1. Kognitiva metoder

används för att arbeta med elevens tankar, känslor, kroppsreaktioner och beteende.

Psykodynamiska metoder

2. Psykodynamiska metoder

används för att arbeta med elevens anknytning, familjemönster, objektrelationer, försvar och ångest.

Dialektiska metoder

3. Dialektiska metoder

används för att arbeta med känslornas funktioner hos våra elever samt hantering av svåra känslor.

Uppföljning och mätning

För att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet följer vi upp den på tre olika sätt. Vid inskrivning och utskrivning av eleven görs en bedömningsintervju enligt ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Varje vecka görs en uppföljning på individnivå enligt FIT (Feedback Informed Treatment) med ORS/SRS (outcome rating scale, sesion rating scale). Dessutom gör Socialtjänsten sin nöjdhetsmätning enligt SSIL.

Utredning, behandling & resultat

För ett lyckat resultat

Vårt arbete är inledningen på elevens resa mot ett fungerande liv. Därför fokuserar vi på hur vi ska få eleven att lyckas när han eller hon har lämnat oss. Det innebär bland annat:

  • Nära samarbete med elevens befintliga kontaktnät. 
  • Regelbunden kontakt med hemkommunen. 
  • Möjlighet till träningsboende och utsluss. 
  • Noggrann och planerad överlämning och handledning.