vision logo orter mobil

Trygga miljöer med tydlig struktur

Vi erbjuder en trygg och trivsam hemmiljö där eleverna får både struktur och omsorg.
Utöver utvärdering och behandling handlar verksamheten mycket om att lära sig hantera vardagen, till exempel att tvätta, planera och laga mat, städa och ta hand om gemensamma utrymmen. Det ingår också dagliga gruppsamtal, spegling och tid att bara vara.

Varje elev har en kontaktperson på boendet som sköter deras besöksplaneringar och kontakterna med socialen, läkare, skola och arbete. 

Våra behandlingshem har ett väl fungerande samarbete med skolorna i Hoting och Strömsund för att kunna erbjuda skolgång till dem som behöver det. Vi har också ett nära samarbete med näringsidkarna i trakten, vilket ger oss praktikplatser i alla möjliga branscher och miljöer.

Våra boenden:

VISION TJEJENHET

Boende för tjejer mellan 15 och 21 år.

VISION KILLENHET

Boende för killar mellan 15 och 21 år.

BRÄNNAGÅRDEN

Boende för ensamkommande killar med särskilda behov.

HALVVÄGSHUSET

Gruppboende med dygnetruntpersonal.

STÖDBOENDE

Egen lägenhet med boendestödjare.

FAMILJEHEM

Vi stöttar familjehemmen med utbildning och dygnet-runt-jour.