vision logo orter mobil
Stödboende

Stödboende

För elever som visat att de kan sköta sig själva, sin vardag och sina antaganden är redo att flytta till egen lägenhet, antingen efter en tid på Halvvägsshuset eller direkt efter behandlingshemmet. 

Stödboende

Vision HVB har fem fristående lägenheter på samma gård som Halvvägshuset. Vi har också sju lägenheter i stan (Östersund). Väl i lägenheten får eleven fortsatt stöd från personal som hjälper till med allt från planering och matinköp till att hantera ensamhet och fritidsaktiviteter. 

Boendestödjare

Personal

För de elever som flyttat till egen lägenhet finns ett mobilt team boendestödjare med jour dygnet runt. Eleven kan få hjälp med bland annat ekonomi, budget, drogfrihet och rutiner. Det görs alltid en noggrann och planerad överlämning från personalen på primärboendet till de personer som ska sköta behandlingen i det egna boendet. 

För mer information om våra stödboenden, kontakta Angelica:
Telefon: 0730-30 87 26  |   E-post >