vision logo orter mobil

Utsluss

Halvvägshuset

När eleverna är mogna för ett mer självständigt liv kan de antingen flytta till Halvvägshuset eller till en egen lägenhet, ett så kallat stödboende. Oavsett boendeform finns det fortfarande personal med specialistkompetens som stöttar eleverna. Vi slussar långsamt ut eleven till att själv stå på egna ben.

Halvvägshuset är ett gruppboende som kan ta emot upp till tre elever. Här finns dygnetruntpersonal och stor vikt läggs vid att träna den individuella förmågan att utföra aktiviteter i dagligt liv (ADL). 

Utsluss
Boende under utsluss
Boende under utsluss

Personal

Enheten är bemannad dygnet runt av behandlingspersonal och medlevare. I personalstyrkan ingår också legitimerade psykolog, psykoterapeut, missbruksterapeut och KBT-terapeut. 

Aktiviteter

Precis som på alla våra enheter har eleverna stor möjlighet att delta i olika aktiviteter kopplade till friluftsliv, träning och kreativt skapande. Läs mer på sidan Aktiviteter. 

Grunden är lagd 

För att övergången från behandlingshemmet till det egna boendet ska fungera har vi sett till att ha en regelbunden kontakt med hemkommunen och samarbete med elevens befintliga kontaktnät under behandlingen. Läs mer på sidan Arbetsmetod