vision logo orter mobil

kompetens inom HVB

Hög personaltäthet och individanpassning

Visions styrka är att vi kan erbjuda individuella behandlingsprogram utifrån varje elevs behov. Det kan vi göra eftersom vi har ett så begränsat antal elever per boende. Vi har bred kompetens, hög personaltäthet och ett arbetssätt som bygger på välbeprövade metoder.

Behandlingsprogram Vision HVB

Vår personalstyrka:

  • Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, lång erfarenhet inom BUP
  • Missbruksterapeut
  • Kvinnligt samtalsstöd inom missbruk för tjejer
  • KBT-terapeut
  • Utredningssamordnare som ser till att alla delsteg i placeringen påbörjas och avslutas
  • Föreståndare/socionomer
  • Biträdande handledare/medlevare
  • Ekonomiassistent
  • Medlevare/behandlingspedagoger
  • Elevassistenter

Våra behandlingshem är bemannade dygnet runt av erfaren personal och verksamheten präglas av en psykodynamiskt, kognitivt och dialektiskt synsätt.