vision logo orter mobil
Vision HVB

Kompetens, handlingskraft och resultat

Vision är specialiserade inom utredning av multipla neuropsykiatriska funktionshinder. Vi hanterar även utredning
och behandling av bland annat missbruk, självskadebeteende, psykiska problem och social problematik.

Våra ledord är kompetens, handlingskraft och resultat. Det innebär att vi alltid har specialistutbildad personal på våra boenden, att vi har ett aktivt och omsorgsfullt agerande gentemot våra elever samt att vi arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål. 

Verksamheten består av tre behandlingshem, flera nivåer av stödboende samt kursverksamhet. Sedan hösten 2015 har vi dessutom en ny enhet för behandlingsfamiljer.

Vision AB grundades 2000. VD är Christian Möller och verksamhetschef är Annika Ferdén.